môn thể thao hạnh phúc ngày 28 tháng 11, thời gian Bắc Kinh vào ngày 28 tháng 11, vòng 10 của mùa giải 2020-21, Manchester City, thị trấn Yidhard, chào mừng đến với Burunley. Theo tin tức chính thức tại Manchester City, hậu vệ AK bị tổn thương, trong khi La Port, Aguiro và Jingchenko không có danh sách được chọn vì nghỉ ngơi. Manchester City: 31-EDSON, 2-Walker, 3-Lu Ben-Dias, 5 Stonez, 22-B-Men Di, 16-Rodley, 17 – Debrau, 8-Jing Duo, 21-Ferran-Torres, 26-Machres, 9- , Thay thế: 13-Zach Sterff , 27-cansillo, 50-Garcia, 20-Benalo-Silva, 25-Fernandon, 47-Ford, 7-Sterling Bourne Dẫn đầu: 15-Ferreier, 2-Matthew-Lopeton, 5-Tarkovski, 6-Benjamin – Mi, 3-Charlie-Taylor, 18-Westwood, 41- Ben Sen, 11-McNer, 9-Chris Wood, 10-Ashley Barnes, 19-Jay-Rodrigs, thay thế: 25- Nuo Lis, Pites 23 Eric, 28-Kevin-Lang, 27-Matai-Vidra, 7-Goodondon, 34-Jimmy-Dun, 44-Goodridge ->

môn thể thao hạnh phúc ngày 28 tháng 11, thời gian Bắc Kinh vào ngày 28 tháng 11, vòng 10 của mùa giải 2020-21, Manchester City, thị trấn Yidhard, chào mừng đến với Burunley.

Theo tin tức chính thức tại Manchester City, hậu vệ AK bị tổn thương, trong khi La Port, Aguiro và Jingchenko không có danh sách được chọn vì nghỉ ngơi.

Manchester City:

31-EDSON, 2-Walker, 3-Lu Ben-Dias, 5 Stonez, 22-B-Men Di, 16-Rodley, 17 – Debrau, 8-Jing Duo, 21-Ferran-Torres, 26-Machres, 9- ,

Thay thế: 13-Zach Sterff , 27-cansillo, 50-Garcia, 20-Benalo-Silva, 25-Fernandon, 47-Ford, 7-Sterling

Bourne Dẫn đầu:

15-Ferreier, 2-Matthew-Lopeton, 5-Tarkovski, 6-Benjamin – Mi, 3-Charlie-Taylor, 18-Westwood, 41- Ben Sen, 11-McNer, 9-Chris Wood, 10-Ashley Barnes, 19-Jay-Rodrigs,

thay thế: 25- Nuo Lis, Pites 23 Eric, 28-Kevin-Lang, 27-Matai-Vidra, 7-Goodondon, 34-Jimmy-Dun, 44-Goodridge

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *