môn thể thao hạnh phúc ngày 27 tháng 11, thời gian Bắc Kinh, ngày 27 tháng 11 năm 18:00, nhóm AFC nhóm e chiến thắng Melbourne chống lại Bắc Kinh Guoan. Hiện tại, hai bên đã công bố Đội hình xuất phát của trò chơi này, và Guo Ke có thể dừng lại cho hai màu vàng. Đài phát hành Guoan Bắc Kinh: 1-Hou Sen, 2- , 4-Li Lei, 6-Chi Zhongguo, 22 – Yu Dabao, 5-Augusto, 27-Wang Gang, 10-Zhang Sức mạnh, 11-Fernando, 9-Zhang Yunning, 21-beera Guo Quanbo, 3 – Yu Yang, 18-Jintai, 19-Alan, 20- Hoàng tử Ming, Fan 24-Yang, 26-Lu Peng, 28-Jiang Tao, 29-Barton, 32- Liu Guobo Melbourne Shengli First: 20 – Croakham, 2- Stonm – Lu, 4-Asel, 19-Ryan, 21-Adamam-Trave, 6-Bolocksam, 8-Badfield, 22-Brimer, 7-McMarna Người đàn ông, 11-folami, 23-rojas Melbourne Thay thế: 1-Akton, 31-Anderson, 32-X Xuyên Công, 13-CORDAL, 17 – Kamoba, 25-Lawton, 26-Barnett, 33-Latanzio, 35-Varga, 36-Yangouqi Sau 3 vòng của nhóm Trò chơi Guoan 3 giành chiến thắng 9 Bảng xếp hạng đội Spectrio, Melbourne Shengli 3 vòng 3 nhóm định vị nhóm thứ ba. Quy tắc ra mắt viện trợ nước ngoài: hiện đang thực hiện chính sách hỗ trợ nước ngoài “3 + 1”, nghĩa là ba cầu thủ nước ngoài thêm một thành viên của Hiệp hội thành viên cấp dưới đã đăng ký với các thành viên của Hiệp hội (a). (Stroke) ->

môn thể thao hạnh phúc ngày 27 tháng 11, thời gian Bắc Kinh, ngày 27 tháng 11 năm 18:00, nhóm AFC nhóm e chiến thắng Melbourne chống lại Bắc Kinh Guoan. Hiện tại, hai bên đã công bố Đội hình xuất phát của trò chơi này, và Guo Ke có thể dừng lại cho hai màu vàng.

Đài phát hành Guoan Bắc Kinh: 1-Hou Sen, 2- , 4-Li Lei, 6-Chi Zhongguo, 22 – Yu Dabao, 5-Augusto, 27-Wang Gang, 10-Zhang Sức mạnh, 11-Fernando, 9-Zhang Yunning, 21-beera

Guo Quanbo, 3 – Yu Yang, 18-Jintai, 19-Alan, 20- Hoàng tử Ming, Fan 24-Yang, 26-Lu Peng, 28-Jiang Tao, 29-Barton, 32- Liu Guobo

Melbourne Shengli First: 20 – Croakham, 2- Stonm – Lu, 4-Asel, 19-Ryan, 21-Adamam-Trave, 6-Bolocksam, 8-Badfield, 22-Brimer, 7-McMarna Người đàn ông, 11-folami, 23-rojas

Melbourne Thay thế: 1-Akton, 31-Anderson, 32-X Xuyên Công, 13-CORDAL, 17 – Kamoba, 25-Lawton, 26-Barnett, 33-Latanzio, 35-Varga, 36-Yangouqi

Sau 3 vòng của nhóm Trò chơi Guoan 3 giành chiến thắng 9 Bảng xếp hạng đội Spectrio, Melbourne Shengli 3 vòng 3 nhóm định vị nhóm thứ ba.

Quy tắc ra mắt viện trợ nước ngoài: hiện đang thực hiện chính sách hỗ trợ nước ngoài “3 + 1”, nghĩa là ba cầu thủ nước ngoài thêm một thành viên của Hiệp hội thành viên cấp dưới đã đăng ký với các thành viên của Hiệp hội (a).

(Stroke)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *