môn thể thao hạnh phúc ngày 25 tháng 11, trong vòng 10 đầu tiên của giai đoạn đầu tiên của Trung Quốc chiều nay, U19 Green 0-1 bị mất ở Vân Nam, do đó Kết quả thắng 1 căn hộ và 5 đã kết thúc đấu thầu của đội. Do sự tham gia duy nhất trong giai đoạn đầu tiên, giai đoạn đầu tiên của vòng cuối cùng là Trận chiến Vân Nam, Trận chiến của Ng. Cuối cùng, Guo Khánh 0-1 không phải là đối thủ của kẻ thù, mùa này là 4 chiến thắng mùa này, 1 căn hộ, 5 thua lỗ, ghi 12 bàn, mất 10 bàn, hồ sơ cụ thể như sau: Guo Khánh 1-2 Hồ Nam Xiang Tao Zibo 3-1 Guo Khánh 0-1 Thượng Hải Boh Vũ Hán thứ ba 1-2 Trung Quốc Qing Guo Khánh 0-1 Hubei Chu Feng kết hợp Xi’an FC0-3 Guo Khánh Guo Khánh 2-0 Quảng Tây Bayun Shanxi Longjin 0-2 Trung Quốc Qing Chiết Giang Yi Teng 1-1 Guo Khánh Guo Khánh 0-1 Vân Nam Kunlun (Nanling đã khóc) -> <!–

U19国青中乙征程结束:4胜1平5负,进12球丢10球

môn thể thao hạnh phúc ngày 25 tháng 11, trong vòng 10 đầu tiên của giai đoạn đầu tiên của Trung Quốc chiều nay, U19 Green 0-1 bị mất ở Vân Nam, do đó Kết quả thắng 1 căn hộ và 5 đã kết thúc đấu thầu của đội.

Do sự tham gia duy nhất trong giai đoạn đầu tiên, giai đoạn đầu tiên của vòng cuối cùng là Trận chiến Vân Nam, Trận chiến của Ng. Cuối cùng, Guo Khánh 0-1 không phải là đối thủ của kẻ thù, mùa này là 4 chiến thắng mùa này, 1 căn hộ, 5 thua lỗ, ghi 12 bàn, mất 10 bàn, hồ sơ cụ thể như sau:

Guo Khánh 1-2 Hồ Nam Xiang Tao

Zibo 3-1

Guo Khánh 0-1 Thượng Hải Boh

Vũ Hán thứ ba 1-2 Trung Quốc Qing

Guo Khánh 0-1 Hubei Chu Feng kết hợp

Xi’an FC0-3 Guo Khánh

Guo Khánh 2-0 Quảng Tây Bayun

Shanxi Longjin 0-2 Trung Quốc Qing

Chiết Giang Yi Teng 1-1 Guo Khánh

Guo Khánh 0-1 Vân Nam Kunlun

(Nanling đã khóc)

-> <!–

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *