Mở 5 phút, phích cắm tinh tế của Debrah M88, dao đơn Sterling

Thể thao hạnh phúc Ngày 5 tháng 12 Tin tức thứ 11 của Yingchao, Manchester City là nhà của Formom. Vào phút thứ 5 khai trương, Dragonfly tinh tế của Debrah, Sterling đã lấy một con dao duy nhất, Manchester City đã khiến một giấc mơ mở ra.

Hai phút trước, Sterling cũng có một cơ hội dao duy nhất trong 2 phút trước, nhưng vụ nổ súng của anh ta quá tích cực và sẽ bị ném ra khỏi cửa.

(Jacky)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *