McTo M88.com Mi Nai: Chúng tôi đã đánh bại LEIPZI RED CATTLE, và chúng tôi có một sức mạnh để làm điều đó một lần nữa.

麦克托米奈:我们击败过莱比锡红牛,有实力再做到一次

Happy Sports ngày 3 tháng 12, hôm nay, Champions League vào sáng sớm, Manchester United 1-3 sẽ không phải là kẻ thù ở Paris, vòng cuối cùng cần đảm bảo rằng nó không được phép trả tiền cho Leipzig Red để đảm bảo dòng. Sau trận đấu, Madomikina, Manchester United, đã chấp nhận cuộc phỏng vấn truyền thông.

“Chúng tôi biết rằng nhóm có thể đánh bại Leipzi Red Bull, chúng tôi đã làm điều đó mùa này, tôi hy vọng chúng ta có thể đi đến rộng lớn, đánh bại họ.”

Manchester United sẽ vào ngày 9 tháng 12, Bắc Kinh Vào lúc 4 giờ sáng, thách thức xa Leipzi Red Bull. Hiện tại, Manchester United, Paris và Leipzi Red Bulls là 9 điểm, và Manchester United đứng đầu với Victory Net.

(Lin Yuan)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *