MBPE đã mời M88.com Maradona M88.com: Bạn có thể nghỉ ngơi, Truyền thuyết đã đến với anh ấy * 2020!

Thể thao hạnh phúc ngày 26 tháng 11, Siêu sao Argentina, Maradona, Drake, Paris, Paris, Paris, Paris.

“Có thể bạn nghỉ ngơi trong hòa bình, huyền thoại.”

“Bạn sẽ luôn ở trong lịch sử bóng đá, cảm ơn niềm hạnh phúc của bạn với thế giới này.”

“Go Anh ấy * 2020! “

Goodbye! Ball King! Bệnh Maradona, 60 tuổi

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *