Maradona đã chết, Tổng thống Argentina M88.com tuyên bố rằng đất nước sẽ thương tiếc trong ba ngày

Thể thao hạnh phúc vào ngày 26 tháng 11, tin tức về phương tiện truyền thông nước ngoài như TYC. Sau tin tức về cái chết của Maradona, Chủ tịch Argentina, Fernandes tuyên bố rằng Argentina sẽ thương tiếc trong ba ngày.

Goodbye! Ball King! Bệnh Maradona, 60 tuổi

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *