Manchester City không có thay đổi M88.com, Guadiola là lần đầu tiên

曼城全场无换人,瓜迪奥拉执教生涯联赛中首次

Thể thao hạnh phúc ngày 6 tháng 12, Manchester City trong RMC Charlim này, chiến thắng Fulham tại nhà và huấn luyện viên Mangcheng Gongila không sử dụng tên của người dân, 11 người đầu tiên Mọi người đầy đủ đầy đủ.

Đây là Guadiora kể từ than, trong 416 giải đấu (Barcelon, Bayern Munich, Manchester City) đã không thay đổi người dân, và ông đã được nâng lên 5 hỗ trợ cho số lượng người. Bởi.

Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên trong giải đấu vào ngày 2-2 tháng 4 năm 2005.

(Paul)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *