M88 PV: Nếu vượt trội vượt trội, nếu bạn tiếp tục thực hiện hệ thống họp, sẽ có một số lượng lớn các viện trợ nước ngoài và giáo viên nước ngoài.

Happy Sports ngày 3 tháng 12, theo phóng viên “Thể thao hàng tuần” Wang Xiaoyui báo cáo rằng nếu cấp trên vào giữa năm tới, sẽ có một số lượng lớn viện trợ nước ngoài và giáo viên nước ngoài rời đi.

Trước đây, phương tiện truyền thông trong nước báo cáo rằng huấn luyện viên R & F Fanbronkjust đã chủ động từ chức, lý do là có nhiều thời gian hơn để trở về Hà Lan.

Phóng viên nói rằng khi tôi nói về điều này: “Hệ thống bán hàng là không thể tránh khỏi. Nếu bạn tiếp tục làm một cột sẽ được thực hiện vào năm tới, sẽ có một số lượng lớn viện trợ nước ngoài, và các giáo viên nước ngoài rời đi. Không ai không thể chịu đựng được một lần nữa, Và một trong những trò chơi sẽ không về nhà một vài tháng. Những người bình thường không thể chấp nhận nó.

(nửa ngắn của chín văn phòng)

-> <!–

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *