M88.com Releare cao tặng Tòa án thứ 17 đã mở cửa ngày hôm nay, nằm trong trường của trường

Thể thao hạnh phúc Ngày 4 tháng 12 Tin tức Gailey tiết lộ trong tiểu blog cá nhân, vợt thứ 21 lần thứ 21 đã tổ chức lễ khai mạc ngày hôm nay, và thiếu niên bóng đá Trung Quốc sẽ tiến hành một chương trình.

Gao Lei đã ban hành tiểu blog và tòa án gần hoàn thành, và cá nhân người ta cũng tham gia vào quá trình xây dựng vợt này, trong sân vận động này, bóng rổ, nhảy dây, đá, mọi thứ đều có thể.

Hôm nay, Gailey chính thức tuyên bố rằng Tòa án sẽ tổ chức một buổi lễ chiều nay, và thiếu niên bóng đá Trung Quốc sẽ tiến hành một chương trình ở đây. Được biết, tòa án được đặt tại trường cửa hàng duy nhất Dongba ở quận Chaoyang, Bắc Kinh và anh ta muốn mang điều này có thể để khuyến khích nhiều trẻ em tham gia thể thao.

(Luca)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *