M88.com, Chủ tịch Barcelona: Năm 2003, La Porta thành công cho cuộc bầu cử và nói dối đã được ký kết.

Thể thao hạnh phúc ngày 3 tháng 12, trước đó, Tổng thống Bassat, Tổng thống Bassat, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Trạm phát sóng Catalonia, 2003 La Porta nằm cho sự lựa chọn thành công. Ký Baker Ham.

Những gì đã xảy ra trước cuộc bầu cử, tôi là 42% ý định bỏ phiếu, và Tháp Cảng La chỉ là 9%. Sau đó, tôi đã gọi cho Đại lý quảng cáo chịu trách nhiệm quản lý tài khoản Manchester United tại thời điểm đó. Người này đã nuôi dạy một nhà tài trợ trong văn phòng của tôi vài ngày trước, như anh ấy đã làm ở Manchester United. “

” Tôi gọi cho anh ấy, nói với anh ấy về kéo Porta nói rằng ông đã ký tin tức về Baker anh ta. Người nói với tôi rằng đó là một người giả mạo, Baker anh ta đã ký kết với Real Madrid.

(nửa ngắn của chín văn phòng)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *