M88.com Cao Ying hỗ trợ trong tiêu đề Morreo bị hỏng, Shenhua kéo lại một câu chuyện 1-2 Perth

Thể thao hạnh phúc ngày 30 tháng 11, phút thứ 62 của trận đấu, Bai Jiajun Zhongchang Chuan, Cao Wei đã sửa bóng xuống dòng dưới cùng, đầu phạt Ra mắt lưới, Shenhua kéo lại một quả bóng 1-2 perth.

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *