Lịch sử Lịch sử Champions League: Manchester United 25 Nô giấu đầu tiên Bayern Ajac M88 SIK

Thể thao hạnh phúc Ngày 5 tháng 12 Tin tức thị trường chuyển nhượng Đức đã được xếp hạng trong lịch sử Champions League, trong đó Manchester United được xếp hạng đầu tiên với 25 bất bại, Bayern, Ajac Siye theo sau là 19.

1, Manchester United, 07/08 Mùa – 08/09 Mùa, 25 bất bại

2, Bayern, 00/01 Mùa – 01/02 Mùa, 19 bất bại

2, Ajax, 94/95 mùa – mùa 95/96, 19 bất bại

3 , Bayern, 19/20 mùa – 20/21 mùa, 16 bất bại

3, Barcelona, ​​mùa 10/11 – Mùa 11/12, 16 bất bại

3, Manchester United , 97/98 mùa – mùa 99/00, 16 bất bại

3, Manchester United, 01/02 Mùa – mùa 02/03, 16 bất bại

4, Barcelona, ​​05 / 06 Mùa -06/07 Mùa, 15 bất bại

4, Real Madrid, mùa 15/16 – 16/17 Mùa, 15 trận bất bại

5, Liverpool, 04/05 Mùa-05/06 Mùa, 14 bất bại

<!–

(một nửa ngắn của chín văn phòng) ->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *