Kobe M88 được thay thế bằng Iniesta, Douglas và Evergrande. Sau 01, Xiao Shi Long, Luo Guofeng

Thể thao hạnh phúc Ngày 28 tháng 11 Evergrande Kobe đồng thời thực hiện các điều chỉnh, Iniesta, Douglas, Guqiao Huangyu ra mắt, Karnavaro sử dụng Wang Shilong để thay thế Yang Liyu , Sự thay thế phong phú của Luo Guo của Talissa.

Điều đáng nói là đây là một chương trình vô địch nhỏ Wang Shilong, cầu thủ sinh ra vào ngày 7 tháng 3 năm 2001, và hậu vệ cuối cùng và các khuẩn lạc chân của Hengda đã được đào tạo tại Tây Ban Nha trong nhiều năm.

Sau khi Inesta, Douglas và những người khác đã cải thiện tình hình trước Kobe, việc chuẩn bị Kobe

sau đó Carnavo đã hoàn thành 5 Tên của người dân, Jiang Guang Tai, Huang Bowen và Wei Shihao thay thế Liu Yu Ming (chuột rút), anh Yue, Garath ra mắt.

(ALIANG)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *