Karn: Không loại trừ M88 “trưởng thành, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định công bằng với sự dự phòng Boastang.

Thể thao hạnh phúc ngày 26 tháng 11, các thành viên của Bayern Ban, Kahn nói trong một cuộc phỏng vấn, không loại trừ hợp đồng với Bathen.

Hợp đồng của Boastten và Bayern đã hết hạn ở Mingxia, nói với Kun này: “Đừng loại trừ hợp đồng với Bourng, trái ngược với những người đủ có trách nhiệm biết rằng chúng ta có từ anh ta. Những gì và chúng tôi nợ anh ta. “

” Câu lạc bộ rất quan tâm đến Hợp đồng người chơi thể hiện, Boaten là một trong số họ, vì vậy hãy chờ đợi cho đến khi thời gian trưởng thành, chúng ta sẽ đưa ra quyết định công bằng. ”

(nửa ngắn của chín văn phòng)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *