Hullk Sun Lion Hình: Nếu bạn tập trung vào việc đạt được mục tiêu của mình, bạn sẽ là M88 để vượt qua những trở ngại lớn

Thể thao hạnh phúc ngày 2 tháng 12, Shanggang Aid Aid Hulk đã lấy một biểu đồ sư tử trong phương tiện truyền thông xã hội, và kết hợp một phần màu mỡ.

Hu Yulk: “Nếu bạn tập trung vào mục tiêu để đạt được, bạn sẽ có thể vượt qua những trở ngại lớn”

sau cuộc mâu thuẫn giữa Pereira, có một tin đồn Rolk đã “ba điểm dừng” trong câu lạc bộ hàng đầu và Hullk không xuất hiện trong danh sách các cuộc thi trong cuộc thi AFC ở Hồng Kông.

(nửa ngắn của chín văn phòng)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *