Harvey đã gửi một văn bản Mourning Maradona: Cảm ơn bạn M88, bạn, Legend vĩnh cửu!

哈维发文悼念马拉多纳:谢谢你,永恒的传奇!

Happy Sports ngày 26 tháng 11, Argentina Superstar Maradona đã chết ngày hôm nay, cựu ngôi sao Barcelona, ​​huấn luyện viên buồn harvey đã gửi một tang trên Instagram.

Harvey đã viết: “Cảm ơn bạn, Diego! Truyền thuyết vĩnh cửu, cảm hứng thuần túy bóng đá.”

(Tay giết cứng mặt đất)

Goodbye! Ball King! Bệnh Maradona, 60 tuổi

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *