Hành khách Liverpool Yingchao là bốn vòng M88 liên tiếp, lần đầu tiên vào năm 2017

môn thể thao hạnh phúc ngày 28 tháng 11

Yingchain 10 Trò chơi tròn, Liverpool ở xa 1-1 Điểm số của điểm của Brighton. Trong trò chơi này, Liverpool lần đầu tiên được Tháp thu được, nhưng Robertson đã gửi một điểm trong giai đoạn bổ sung. Sau trận đấu, Liverpool gặp phải

4

trong YINGCHARK 4 , bao gồm 3 Pingapore và một sự mất mát, đây là Hồng quân 2017 1 -3 -3 Tình huống này đã được gặp phải lần đầu tiên kể từ tháng. Vào thời điểm đó, Hồng quân gặp phải 5 . (Hai lỗi)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *