Góc miễn phí Plazi Góc thẳng M88, Manchester United hai bóng về phía sau

Thể thao hạnh phúc ngày 29 tháng 11, cầu thủ Manchester United và Southampton đến phút thứ 3, mục tiêu miễn phí của Plaza, Manchester United 0-2. Đây là hạt thứ tư của plas. Trực tiếp, nó đã được thực hiện. Hiện tại, mùa này nằm trên sân khấu, chỉ có Jacobs của Newcastle – Murphy, West Brown Pereira và Crystal Palace. Nó là một người có khả năng phá cửa.

(Đâu là lạnh)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *