Favell: Trò chơi chơi của Halland chạy M88.com là không đủ, và không đủ nước rút

Happy Sports ngày 30 tháng 11, Fawl được nói về Harland trong một cuộc phỏng vấn với ZDF, Favill nói rằng vở kịch của Hallant là không đủ.

Cuộc chạy của Hallant là không đủ, không có đủ nước rút nào theo chiều sâu.

Khi được hỏi liệu không có ngôi sao đẳng cấp thế giới rơi từ chiều cao hay không, Favell nói: “Đó là hoàn toàn chính xác.”

trên trận đấu, Hội Halland chạy 9,3 km, đó là sự hoạt động nhỏ nhất của Dort. Đồng thời, người chơi chỉ lấy một lần chạy nước rút với tổng số 98 mét.

(nửa ngắn của chín văn phòng)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *