Dòng hàng đầu: Thứ hai, Juventi, Juventus, một giây, một trong những người đứng đầu phía sau, Milan 3 điểm đầu tiên

! Juventus hiện đang 4 chiến thắng và 5 căn hộ, xếp thứ năm.

Vòng 3-0 của Inter Milan Sis Solo, tạm thời xuất hiện ở vị trí thứ hai.

Thời gian Bắc Kinh vào tối Chủ nhật, AC Milan sẽ ở nhà của Florence.

(Tuyết bay)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *