Degeya được giải cứu là ca sĩ, nửa thứ hai M88.com được bắt đầu được thay thế bởi Henderson

Cuộc chơi thể thao hạnh phúc ngày 29 tháng 11, trò chơi của Manchester United và Southampton đang diễn ra, khi đánh bại cú đá phạt trong nửa đầu, Dehia đánh cột . Lúc đầu, DHTIA đã được thay thế bởi Den Henderson vì chấn thương. Ngoài ra, Greenwood cũng đã được thay thế, và Cavani đã ra mắt.

(Đâu là lạnh)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *