Debu M88.com Buffed, Mahres đã phá vỡ

Thể thao hạnh phúc ngày 28 tháng 11, Manchester City VS Burunley, phút thứ 7, Debrah hỗ trợ, dao đơn dao! Manchester City dẫn 1-0!

Đây là quả bóng thứ 59 của Mahres ở Premier League. Đồng thời, anh ta cũng đã gửi 41 hỗ trợ, cả hai, MÁY đã trực tiếp tham gia vào 100 đồ thị!

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *