Danh sách Milan vs Lille: Romani M88.COM OLI Dây hàng đầu, Ibleio vắng mặt

米兰vs里尔大名单:罗马尼奥利领衔防线,伊布莱奥缺席 môn thể thao hạnh phúc ngày 25 tháng 11, thời gian Bắc Kinh ngày 27 tháng 11, 1: 55, AC Milan sẽ mở ra trò chơi với Liller. Milan tuyên bố danh sách lớn của trò chơi này, Romanio dẫn đầu, Ibu, Leo và Salema Colls đã bỏ lỡ danh sách.

Danh sách cụ thể như sau:

Cửa sẽ: Dana Ramma, Dava Rama, Tatarurasu; Defender: Karaborn Rịa, Andre, Ho, Dalot, Dourt, Gabaya, Turko, Kalu, Kayar, Romano,

Cánh đồng giữa: Ben Nas , Trael Khanu, Castijo, Dias, Seala, Case, Kru Ni, Tunali;

Power: Cololog, Daniel – Maltini, Reebchen;

->

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *