Dẫn đầu! Cologne đã từ chối các cơ hội bóng M88 để tham gia vào trò chơi, Dấu chấm 1-0

môn thể thao hạnh phúc ngày 28 tháng 11, vòng 9 đồng bằng, Cologne dẫn đầu trong việc đưa bóng, tỷ số 1-0 trước 1-0.

phút thứ 5 của cuộc thi, Cologne đã ban hành một góc trái, Schi, đã nghỉ ngơi. (ABU)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *