Cựu cầu thủ: Old Ma Sheng M88 không được thực hiện cẩn thận, gia đình chỉ đối xử với anh ta như một doanh nghiệp

môn thể thao hạnh phúc ngày 26 tháng 11 Khi làm kinh doanh.

“Maradona không được gia đình chăm sóc trước đây, họ chỉ coi Maradona là một doanh nghiệp.”

“Ông hầu như không bị từ chối và mọi người thân thiết. Bất kỳ yêu cầu, nhưng không ai chăm sóc anh ta tốt. Họ chỉ nhìn thấy kinh doanh của Maradona, họ cũng thảo luận về việc anh ta phải ở nhà hay bệnh viện hay không, điều này chắc chắn sẽ mang lại nhiều hậu quả và thảo luận, không chỉ Trong nhà của mình, đó là một dư luận ở nơi công cộng. “

(nửa ngắn trong số chín Bings)

tạm biệt! Ball King! Bệnh Maradona, 60 tuổi

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *