Cơ thể: Bởi vì tình hình tài chính của đội rất xấu, Russell sẽ không cạnh tranh cho Tổng thống M88 Barcelona

Thể thao hạnh phúc thứ 30 tháng 11 theo News News News, Russell sẽ không tham gia vào chiến dịch của Tổng thống Barcelona, ​​được coi là tình hình tài chính hiện tại của đội là rất xấu.

Theo báo cáo, Russell sẽ không tham gia vào Chủ tịch Barcelona ban đầu dự kiến ​​vào ngày 24 tháng 1 năm sau, bởi vì ông tin rằng Barcelona hiện đang ở trong một tình huống rất tồi tệ, và cũng phải chịu Tác dụng của dịch bệnh.

Cho đến nay, chỉ có 8 ứng cử viên đã quyết tâm tham gia tổng thống Barcelona, ​​là La Porta, Emil, Harvey, Brahrah, Tony Freka , Jordi-Ferray, Victor-Fengte, Pere-Riela, Louis – Fernandes.

(nửa ngắn của chín văn phòng)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *