Chính thức: Sau chân của Glezman, cánh cửa được bầu bởi mục tiêu tốt nhất của M88.COM Champions League.

Các môn thể thao vui vẻ vào ngày 5 tháng 12, tin tức chính thức của Champions League, Gletlezman đang đối mặt với bàn chân ở Ferrenzvar, đã bầu thành công những điều tốt nhất ở Champions League châu Âu Đi lên.

tại Champions League trong vòng này, trò chơi là 13 phút, Dengbelei đã gửi một cú đâm thẳng, và đáy Alba được truyền lại, và bàn chân của Glezmann Trái bóng.

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *