Chính thức: M88.ComB Phí cho Istanbul Remote được bầu Manchester United Mục tiêu tốt nhất tháng 11

Thể thao hạnh phúc Tin tức thứ 4 tháng 12 Theo tin tức chính thức của Manchester United, khoản phí B cho đội được bầu tầm xa sẽ vào tháng 11 vào tháng 11.

Đội tuyển Champions League đã chơi với Istanbul, và các chi phí B đã được đưa vào Manchester United.

Trong cuộc bỏ phiếu của trang web chính thức của Manchester United, mục tiêu của ông đã nhận được 38% tỷ lệ vé, đánh bại Kavani để giết chết nanopian Headball (34%), đã bầu thành công mục tiêu tốt nhất vào tháng 11 vào tháng 11. (ABU)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *