Chính thức: Chân phải của Demerah Chấn thương cơ bắp thẳng, chấp nhận lại đánh giá tình trạng vật lý sau 10m88 ngày

Thể thao hạnh phúc ngày 3 tháng 12

Câu lạc bộ Juventus chính thức tuyên bố rằng các cổ phiếu chân phải của Defender Demillar đã bị chấn thương nhẹ, anh ta sẽ ở 10 Thiên đường một lần nữa chấp nhận đánh giá về tình trạng thể chất. 3-0

Sau khi giành chiến thắng Kiev Dynamo, Demilar và Club đã trao đổi và chấp nhận kiểm tra thể chất ngày hôm nay. Vào sáng sớm Chủ nhật này, Juventus sẽ ở cùng thành phố Debi. Juventus hiện đang ở trong bảng xếp hạng

4 , phía sau nhà lãnh đạo Milan 6 . (Hai lỗi)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *