Chelbi chính thức thương tiếc Maradona: Art Genius, Big M88.com, Lịch sử tốt nhất

môn thể thao hạnh phúc ngày 26 tháng 11, Argentina mơ ước Wang Maradona đã chết vào thứ Tư, Câu lạc bộ Chelsea đã phát hành một tài liệu về chính thức hai lần, Mourning Maradona.

Câu lạc bộ Chelsea đã viết trong sự thúc đẩy chính thức: một thiên tài nghệ thuật, một bậc thầy trong một trận bóng đá, một trong những cầu thủ lịch sử, nghỉ ngơi, Maradona.

(Paul)

Goodbye! Ball King! Bệnh Maradona, 60 tuổi

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *