Chấn thương được trả lại trong một tháng và M88 Real Madrid chính thức: Đùi phải của Azar trước chấn thương cơ bắp

Thể thao hạnh phúc Ngày 30 tháng 11 Real Madrid tuyên bố rằng sau khi chẩn đoán đội y tế Real Madrid, các cơ cơ thẳng trước đùi phải vào đùi phải. Sự tiến bộ của chấn thương là được quan sát thêm.

Ngày 29 tháng 11

La Liga 11 Vòng, Real Madrid trên Alavis, trò chơi thứ 2, Azar trở về Rodrigo . Đây là ảnh hưởng chấn thương của sự nghiệp của Azar, chấn thương, trước đây bị thương để khiến Bỉ tổng cộng 253 ngày, 36 trận.

đối với Azar, tôi có một cơn ác mộng ở Azar. Ông đau từ ngày 31 tháng 10 và vương miện mới bị nhiễm bệnh vào ngày 7 tháng 11. Phục hồi chức năng vào ngày 20 tháng 11, chấn thương vào ngày 29 tháng 11.

Lịch trình tương lai Real Madrid

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *