Carkil M88 Vite nhỏ phá cửa, Leipzig Lightning đóng gói 2-2 Bayern

Thể thao hạnh phúc ngày 6 tháng 12, Bayern đã ghi được ít hơn 1 phút, Leipzig đã kéo điểm! Xiaocrojvi lấy bóng đồng đội đến phà, một chân, có điều kiện thấp, mặc cổng Nobel! Leipzig 2-2 Chase!

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *