Cardize! Thiên Tân Tianpai dự kiến ​​Maradona Portrait và nhận được báo cáo M88 của Argentina Media M88

môn thể thao hạnh phúc ngày 27 tháng 11, Maradona đã thông qua ngày 25 của giờ địa phương. Anh ấy 60 tuổi. Người hâm mộ trên khắp thế giới đã tổ chức một loạt các hoạt động để thương tiếc Maradona.

Tòa nhà Landmark Thiên Tân Tháp Đài và Truyền hình Thiên Tân (Tháp Thiên Tân) dự kiến ​​chân dung của Maradora và giành được sự khen ngợi của những người hâm mộ trong nước.

Thể thao TYC nổi tiếng của Argentina cũng đã báo cáo các hoạt động của Đài tưởng niệm Thiên Tân Tianhai Maradona.

Những hình ảnh của Thiên Tân Tianpai Zeara Dona được lan rộng ở nước ngoài

undefined

(Ít băng) undefined

undefined

Goodbye, The King! Bệnh Maradona, 60 tuổi

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *