Caman sẽ gửi hỗ trợ, Muller M88.com chống lại tỷ lệ

Thể thao hạnh phúc ngày 6 tháng 12, Bayern vs Leipzig, 34 phút, Lai Wan đi xuống Upapa Makino, sau đó Camman, Muller cắm vào cửa! Trong vòng 5 phút, Bayern đã đạt được điểm số bây giờ 2-1 chì Leipzig!

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *