Caman hỗ trợ các quả bóng M88 ở Zahaoba, và mười người sẽ không bị giảm.

môn thể thao hạnh phúc ngày 26 tháng 11, nhóm Champions League, vòng thứ 4 của nhóm A, Bayern Munich là phút thứ 68 đến phút thứ 68, và bên trái của Banzhibao không phải là Quả bóng dài trực tiếp trước khi đi qua cửa, và Saina đang nắm lấy đầu. Bayern, người ít hơn một người, tiếp tục mở rộng kết quả.

Phát lại mục tiêu ↓

(Coldstream)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *