Các phóng viên đã nói về bản chất của việc cải tạo: Khi một con dao bị cắt, bạn có M88 như thế nào?

Thể thao hạnh phúc ngày 25 tháng 11 ngày hôm nay, tại Tô Châu, ở Tô Châu, sự trung hòa tên câu lạc bộ cũng là một vấn đề quan trọng. Có tin tức rằng chỉ có một người có trình độ trong câu lạc bộ Đại Liên.

Phóng viên Zhao Yu cũng xem xét vấn đề trong phương tiện truyền thông xã hội và phóng viên nói rằng một con dao là một chút kéo.

Phóng viên: “Hiệp hội bóng đá là các cổ đông và các công ty liên quan không thể xuất hiện trong tên câu lạc bộ. Đây có phải là một con dao cần thiết? Câu lạc bộ Bắc Kinh Zhonghe Guoan, Zhongzhizhong 60%, CITIC chiếm 40%, chỉ có Tôi có thể giải quyết vấn đề vốn chủ sở hữu để giữ Guo không? Điều này rõ ràng là không cần thiết. Câu lạc bộ xây dựng có rất nhiều năm, và bạn phải thay đổi tên? Một con dao đôi khi cao, bạn sẽ làm gì? “

(Chín người Besid)

-> <!–

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *