Các doanh nghiệp làm sáng là, nó càng lớn! Li Ke M88.com Jade cho đồng đội ở nơi trú ẩn Dabao

Happy Sports ngày 5 tháng 12, cầu thủ Guoan, Li Ke, Tobi hôm nay, và lần này khách hàng đã trở thành đồng đội ở Dabao.

Li Ke, ngày nay, trong phương tiện truyền thông xã hội, kiểu tóc giả sau khi cắt Dabao. Trước đây, Li Ke có thể đưa cho ba đội Bakanba, Alan và Augusto, và thấy rằng doanh nghiệp làm tóc của Li Ke đã, nó càng lớn!

(Cục thứ 9, ngắn hơn)

->

Của

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *