Borga M88.com đã gửi một tài liệu Mourning Maradona: Dành cho bóng đá, đây là một ngày buồn.

博格巴发文悼念马拉多纳:对足球来说,这是悲伤的一天

Thể thao hạnh phúc Ngày 26 tháng 11 Siêu sao Argentina Maradona Hôm nay, Manchester United Star Boaga đã mang đến một tang lễ trên Instagram.

Boaga đã viết: “Đối với bóng đá, đây là một ngày buồn.”

“Nghỉ ngơi trong hòa bình, Diego.”

(Tay giết cứng mặt đất)

Goodbye! Ball King! Bệnh Maradona, 60 tuổi

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *