Bo M88 Thẻ Qing Triều Tử chính thức thương tiếc Maradona: Cảm ơn bạn mãi mãi, Diego

博卡青年官方发文悼念马拉多纳:永远感谢你,迭戈

Các môn thể thao vui vẻ ngày 26 tháng 11, Siêu sao Argentina Maradona đã chết ngày hôm nay, thanh niên Dongbaka cũ của ông đã gửi một tang tóc trên Twitter.

Official Boba đã đẩy: “Cảm ơn mãi mãi, mãi mãi Diego.”

tạm biệt ! Ball King! Bệnh Maradona, 60 tuổi

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *