Blogger đã nói chuyện với tên nhóm: 26 năm không, tại sao tôi không thể giữ tên cho M88.com?

博主谈队名中性化:26年不倒,建业为何不能保留名字?

Happy Sports ngày 26 tháng 11, Hội nghị nhà đầu tư Super Club Trung Quốc được thảo luận, bắt đầu từ mùa giải tới, Trung Quốc A, tên câu lạc bộ chuyên nghiệp của Trung Quốc phải được “nhập”. Blogger “Henan Jianye” đã đặt câu hỏi về sự thay đổi của tên.

WEIBO Bản gốc: “Hà Nam Jianye, cờ 26 năm, ký hiệu vàng, đội bóng đá trung gian ổn định nhất, được thừa hưởng việc xây dựng ngành xây dựng, làm thế nào chúng ta có thể giữ công trình xây dựng Word? “

theo” Tin tức bóng đá “, ngoài những người Đại Liên, tất cả các câu lạc bộ khác cần được thay đổi thành tên trung lập.

(bóng)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *