Bibei: Vì nhiều vi phạm người hâm mộ, cuộc thi Ma M88 sẽ bị phạt 350.000 giờ

Thể thao hạnh phúc Ngày 4 tháng 12 Tin tức theo Đài phát thanh Kibei, do vi phạm nhiều lần người hâm mộ, con ngựa sẽ bị phạt 350.000.

Theo báo cáo, gái mại dâm đã vi phạm các quy định có liên quan về người hâm mộ, bao gồm các vi phạm của lối vào của vợt, kiểm soát quản lý xuất khẩu, chiếm các tuyến sơ tán và số lượng người hâm mộ vượt quá công suất bóng.

Ủy ban điều tra đặc biệt đề cập về phía nam của Stratire ngựa, đã phát hiện ra những vi phạm này nhiều lần.

(nửa ngắn của chín văn phòng)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *