Bell được bắn và chiến thắng bóng M88200 của sự nghiệp!

Thể thao vui vẻ Totto thứ 4 tháng 12 Vs Linz Vào giữa kỳ giờ, Xiao Lucas rời khỏi đường Phán xét! Bell’s Penalty ổn định. Thorn nhiệt sẽ được chia thành 1-1. Đây cũng là mục tiêu sự nghiệp 200 của Bell!

Phân phối Bell 200 Ball ↓

Real Madrid 105 Ball

Tottenter 57 Ball

Đội tuyển quốc gia Wales

(Beltalowda)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *