Barcelona vs vs Varossa M88 Điểm: Cột Dengbelei lên tới 8,9 điểm

Thể thao hạnh phúc vào ngày 3 tháng 12, vòng 5 của Champions League, Barcelona, ​​3-0, Barcelona, ​​3-0 Finzvaros, điểm số sau khi giới thiệu, đạt được mức cao nhất 8,9 Phút.

Sau đây là một đánh giá chi tiết:

Barcelona liền kề: Toro 7.0, Des 7.1, Langlai 7.1, Mingsa 7.3, Alba 7.7, Buskz 7.3, Piyiqi 6.8, Trin Kang 6.9, Debeira 8,9, Glezman 7.9, Bryzwitt 7.9

Patch Barceloni: Philo 6.6, Ale NIA 6.5, Phuket 6.6, Delong 6.8, Drafutt 6.1

Ferrenzvaros Bắt đầu: Dubu 5,8, Thứ Sáu Thời trang 5,8, Balajock 6.1, Davall 6.2 , Porta 5.7, Huster 6.1, Sigra 5.5, Somaria 6.4, Izal 6.5, Umnie 5.6, Nikun 5.9

Delundiz Vaross Subtock: Lovrenzis 6,7, Harajin 6.5, Mark 6.3, Baturi 6.3

->

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *