Bản thu âm chiến thắng M88 của Champions League Top10: Nobir 15 đồng thuận cư trú, C LU Luo thứ hai

Happy Sports ngày 2 tháng 12 Gần đây, Thống kê Derto, Top Top của kỷ lục chiến thắng dài nhất trong trò chơi Champions League. Cổng Bayern đã lấy danh sách 15 chiến thắng liên tiếp và C Luo đứng thứ hai, và có 8 cầu thủ Bayern trong Top Ten.

đặc biệt được xếp hạng như sau:

1, Nobel, 19-20 đến 20-21 Mùa, 15 Tời

2, C Luo, 13-14 đến 14 -15 mùa, 14 chiến thắng liên tiếp

3, Levan, 19-20 đến 20-21 mùa, 14 chiến thắng liên tiếp

4, Muller, 19-20 đến 20-21 mùa, 14 chiến thắng liên tiếp

5, Kiimi, 19-20 đến 20-21 mùa, 14 Tời

6, Kutinio, 19-20 đến 20-21 mùa, 13 Kết nối

7, Gardry, 19-20 đến 20-21 mùa, 13 chiến thắng

8, Toriso, 19-20 đến 20-21 mùa, 13 chiến thắng liên tiếp

9, Cumman, 19-20 đến 20-21 Mùa, 13 chiến thắng

10, Allaba, 19-20 đến 20-21 mùa, 12 chiến thắng

(Zoli)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *