Bạn bè: Dibala thực sự là một nhà nước không thể tưởng tượng được, nhưng không thể phủ nhận những thành tựu đầy đủ của mình ở Juventus.

好友:迪巴拉确实状态不理想,但不能因此否认他在尤文的全部功绩

Thể thao vui vẻ ngày 1 tháng 12 Tin tức trong một cuộc phỏng vấn với toàn bộ phóng viên mạng lưới thị trường, Basque Cánh đồng của Seville Middle Player được nói về các chủ đề liên quan đến Dibara với chính mình. . Gần đây, suy thoái của Dibala bị buộc tội. Basque không thể phủ nhận Dibara trong những năm này vì thời gian này.

Basquera cho biết: “Gần đây tôi đã liên lạc với Dibara, và anh ta có thể không đặc biệt lý tưởng bây giờ, nhưng chúng ta không thể làm cho nó hoàn toàn từ chối những thành tựu của mình ở Juventus.”

“Trong những năm này, Dibara đã bước vào rất nhiều mục tiêu cho Juventus. Hiệu suất của anh ấy luôn rất tốt. Chúng tôi nên bày tỏ sự chú ý của bạn đối với anh ấy, vì vậy hãy giúp anh ấy hồi phục.”

(Iron Armo)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *