Ba phút hai bàn thắng! Castyjo Break, Milan 2-2 Celtic M88

Thể thao hạnh phúc Ngày 4 tháng 12 Tin tức Cuộc thi nhóm châu Âu bất ngờ, Milan VS Celtics, Milan Ba ​​phút, hai bàn thắng, Casthaelo Broken Gate, nhóm chính đã cân bằng tỷ số .

(ABU) ->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *