B Team Drum: Nâng đầu, chúng ta phải chiến đấu cho đến cuối cùng và nhận được thành công M88.com!

B费鼓舞球队:抬起头,我们要战斗到最后并取得成功!

Happy Sports ngày 3 tháng 12, trong một chức vô địch vào sáng sớm, Manchester United không phải là kẻ thù ở Paris, Paris. Theo cách này, Tập đoàn H có 3 đội với 9 điểm, và có cơ hội để làm.

Trong khi thua Paris, Red Devil Lodge Cánh đồng Bruno – Fernandes vẫn duy trì chiến đấu, anh ta khuyến khích đội bóng trong truyền thông xã hội, Bruno đã viết: “Nâng đầu, chúng ta cần chiến đấu đến trò chơi cuối cùng và Thành công! “

từ hình thức hiện tại, Manchester United miễn là bánh xe cuối cùng có thể ra khỏi gia súc Redi Red, nhưng nếu bóng không được thăng chức.

(Ma Dongyu)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *