Atlanta Official: Kết quả kiểm tra vương miện Sinnon Gosen M88 là tích cực

亚特兰大官方:戈森斯新冠检测结果呈阳性

Thể thao hạnh phúc ngày 6 tháng 12 Câu lạc bộ Atlanta tuyên bố rằng kết quả xét nghiệm vương miện mới trong Gossens trong đội là tích cực, nhưng tải lượng virus thấp.

Gostenns được chẩn đoán vương miện mới, nhưng do tải lượng virus thấp, có thể là kết quả tích cực sai, và anh ta sẽ tiếp tục kiểm tra trong hai ngày tới.

Nếu đó là một sự tích cực sai lầm, Gosus sẽ có thể tham gia vào Champions League of Ajax vào tuần tới.

(Paul)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *