Arsenal chính thức thương tiếc Maradona: những tổn thất lớn của thế giới M88.com bóng đá, tôi hy vọng bạn sẽ nghỉ ngơi

Thể thao hạnh phúc Vua thế hệ ngày 26 tháng 11, Argentina Superstar Maradona đã chết, Arsenal chính thức gửi một tang tóc.

“Một trong những cầu thủ vĩ đại nhất. Bạn khuyến khích thế giới, đây là một mất mát lớn trong thế giới bóng đá.”

“Bạn có thể nghỉ ngơi, Diego.”

Tạm biệt! Ball King! Bệnh Maradona, 60 tuổi

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *